ลูกค้า

Thanya Furniture ธัญญะเฟอร์นิเจอร์

เทคโนโลยีที่ใช้

Wordpress

ข้อมูลเว็บไซต์

Thanya Furniture ธัญญะเฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน โรงเรียน ชุดโรงอาหาร เป็นต้น พร้อมรับจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ทั่งประเทศ

ระบบที่จัดทำ
  • ระบบขายสินค้าออนไลน์
  • ชำระเงินโดยการโอน และแจ้งชำระเงิน
  • เพิ่มสินค้า, สไลด์แบนเนอร์
  • ฟีเจอร์จัดการความหลากหลายของสินค้า
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ