ลูกค้า

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

เทคโนโลยีที่ใช้

Wordpress

ข้อมูลเว็บไซต์

AVAUTIS บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด จะ “เป็น Role Model ทำให้ 77 จังหวัด (77 ศูนย์) ของเด็กพิเศษ มีกิจการเป็นของตัวเอง และสร้างอนาคตให้เด็กพิเศษ” บริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสุขให้สังคมด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ระบบที่จัดทำ
  • ระบบแสดงข่าวสาร
  • ระบบแสดงกิจกรรม
  • ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยดีไซต์ทันสมัย
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ